CTTC – Comprehensive Teacher Training Course

Sverige

CTTC ger en grundlig och omfattande utbildning i Pilates som inkluderar studier av samtlig Pilates utrustning. Som ordet omfattande antyder är denna kurs INTE uppdelad i enskilda maskiner och flera olika nivåer, som många program är, det handlar om helheten.

Efter avslutad kurs kommer du vara kvalificerad för:

  • Arbete i enlighet med principerna i Pilates och introducera dessa kunskaper till kunder och elever
  • Utvärdera hållning och typer av hållning samt upptäcka posturala avvikelser
  • Lösa problem och tillhandahålla effektiva övningar och träning för olika fysiska tillstånd
  • Sammanställa omfattande och säkra Pilates program, anpassade till individuella behov
  • Använda BASI® Block System för att framgångsrikt leda individuella och grupp klasser
  • Analysera och förstå Pilates övningarna, grundat på anatomiska och biomekaniska principer
  • Demonstrera på en hög nivå den omfattande repertoaren av klassiska Pilates övningar, samt ett brett utbud av de grundläggande BASI övningarna
  • Använda hela utbudet av huvuddelen av Pilates utrustningen
  • Modifiera och anpassa övningar enligt individens behov och mål
  • Arbeta med specifika grupper och vara utrustad för att påbörja BASI avancerade kurser

Kurs Detaljer

Comprehensive Teacher Training Course undervisas av medlemmar i BASI Pilates fakulteten i värdstudios runtom i världen. Kurser pågår på flera plaster under året. Moduldelen av kursen hålls i allmänhet under en sexmånadersperiod och kräver ca 500 timmars studie, praktik, observation och lärarpraktik.

Alla kurser, oavsett var de hålls, sker under tillsyn av BASI Pilates och uppfyller BASI Pilates riktlinjer och rutiner.

Kursinnehåll & Krav

Fördelar med BASI Comprehensive Teacher Training Course

Mer en att bara vara ett studieprogram är BASI CTTC en bestående grund för en karriär inom Pilates, med examinerade instruktörer kvalificerade att undervisa elever upp till avancerad nivåpå samtlig standard utrustning.

BASI Comprehensive Teachers Training Course är inte uppdelad i enskilda maskiner och flera olika nivåer, som många program är, det handlar om helheten. BASI anser att en lärare måste känna till allt.

En CTTC examinerad lärare har kunskap och kompetens både om att undervisa elever på alla nivåer och huvuddelen av utrustningen. Vi ger ingen delkvalifikationer för en delutbildning. Det kan låta hårt, men det upprätthåller en hög standard på vår utbildning och undviker feltolkningar. Det är aldrig någon fråga om vad en BASI utbildad lärare är, eller inte är, kvalificerad att undervisa.

Ring eller skriv för information

Tel: + 49 – (0) 8141-888 90 45
Mobil: + 49 – (0) 160 -678 555 3
eva@basipilates.net

Kursavgift

Vårt mål att göra BASI utbildningen tillgänglig för alla. Konkurrenskraftiga och bekväma betalningsmetoder är tillgängliga. Avgiften omfattar föreläsningar, observation, lärarpraktik, examinationer och omfattande textböcker.

Avgifter kan variera från land till land beroende på valutakurser och lokala bestämmelser

Kurs datum
Comprehensive Teacher Training Course

Nya kurser

För närvarande inga kurser i Sverige. Läs om våra kurser i Danmark, Finland, Tyskland, Österrike och Schweiz här​

Follow us on:

2020 BASI Pilates. All Rights Reserved

 BASI Pilates Schweden