MTTC – Mat Teacher Training Course

Sverige


MTTC ger en grundlig utbildning i Mat Work och dess oändliga användnings områden. Förutom att vara den grund på vilken allt Pilates arbete bygger, är det också en perfekt språngbräda till CTTC.

Det är prisvärt, enkelt att integrera i många olika miljöer och introducerar människor till grunden inom Pilates. Det finns ingen annan del av Pilates systemet som Mat Work som så tydligt visar principerna för metoden, särskilt ”flow”. Eleverna studerar en mycket bred repertoar av Mat Work övningar och integration av små redskap i mattprogramet.

Efter avslutad kurs kommer du vara kvalificerad för:

 • Arbete i enlighet med principerna i Pilates och introducera dessa kunskaper till kunder och elever
 • Utvärdera hållning och typer av hållning samt upptäcka posturala avvikelser
 • Lösa problem och tillhandahålla effektiva övningar och träning för olika fysiska tillstånd
 • Sammanställa omfattande och säkra Pilates mattprogram, skräddarsydda till individuella respektive gruppens behov
 • Anpassa en klass till olika förhållanden och miljöer
 • Integrera små redskap i en mattklass för att uppnå bästa resultat
 • Använda BASI® Block System för att leda mattklasser framgångsrikt
 • Analysera och förstå Pilates övningarna, grundat på anatomiska och biomekaniska principer
 • Demonstrera på en hög nivå den omfattande repertoaren av klassiska Pilates övningar, samt ett brett utbud av de grundläggande BASI övningarna
 • Modifiera och anpassa övningar enligt individens behov och mål
 • Skapa en god grund för att påbörja CTTC kursen

Kurs detaljer

Mat Work Teachers Training Course undervisas av medlemmar i BASI Pilates fakulteten och värdstudior runtom i världen. Kurser pågår på flera plaster under hela året. Kursen är uppdelad i moduler, cirka 130 timmars studier, praktik, observation och lärarpraktik.

Alla kurser, oavsett var de hålls, står under tillsyn av BASI Pilates och uppfyller BASI Pilates riktlinjer och rutiner.

Kursinnehåll & Krav

Ring eller skriv för information

Tel: + 49 – (0) 8141-888 90 45
Mobil: + 49 – (0) 160 -678 555 3
eva@basipilates.net

Kursavgift

Vårt mål att göra BASI utbildningen tillgänglig för alla. Konkurrenskraftiga och bekväma betalningsmetoder är tillgängliga. Avgiften omfattar föreläsningar, observation, lärarpraktik, examinationer och omfattande textböcker.

Avgifter kan variera från land till land beroende på valutakurser och lokala bestämmelser

Kurs datum
Comprehensive Teacher Training Course

Nya kurser

Nästa kurs startar i Skövde 2024!
De exakta datumen kommer att meddelas inom kort.

Läs om våra kurser i Danmark, Finland, Tyskland, Österrike och Schweiz här​

Follow us on:

2020 BASI Pilates. All Rights Reserved

 BASI Pilates Schweden

Scroll to Top