Pilates Utbildning Stockholm

BASI Mat Work Teacher Training Course (MTTC)


MTTC ger en grundlig utbildning i Mat Work och dess oändliga användnings områden. Förutom att vara den grund på vilken allt Pilates arbete bygger, är det också en perfekt språngbräda till CTTC.

Det är prisvärt, enkelt att integrera i många olika miljöer och introducerar människor till grunden inom Pilates. Det finns ingen annan del av Pilates systemet som Mat Work som så tydligt visar principerna för metoden, särskilt ”flow”. Eleverna studerar en mycket bred repertoar av Mat Work övningar och integration av små redskap i mattprogramet.

 
Efter avslutad kurs kommer du vara kvalificerad för:

- Arbete i enlighet med principerna i Pilates och introducera dessa kunskaper till kunder och elever

- Utvärdera hållning och typer av hållning samt upptäcka posturala avvikelser

- Lösa problem och tillhandahålla effektiva övningar och träning för olika fysiska tillstånd

- Sammanställa omfattande och säkra Pilates mattprogram, skräddarsydda till individuella respektive gruppens behov

- Anpassa en klass till olika förhållanden och miljöer

- Integrera små redskap i en mattklass för att uppnå bästa resultat

- Använda BASI® Block System för att leda mattklasser framgångsrikt

- Analysera och förstå Pilates övningarna, grundat på anatomiska och biomekaniska principer

- Demonstrera på en hög nivå den omfattande repertoaren av klassiska Pilates övningar, samt ett brett utbud av de grundläggande BASI övningarna

- Modifiera och anpassa övningar enligt individens behov och mål

- Skapa en god grund för att påbörja CTTC kursen

Kurs detaljer

Mat Work Teachers Training Course undervisas av medlemmar i BASI Pilates fakulteten och värdstudior runtom i världen. Kurser pågår på flera plaster under hela året. Kursen är uppdelad i moduler, cirka 130 timmars studier, praktik, observation och lärarpraktik.

En elev kan göra de 6 modulerna vid någon som helst av BASI Pilates värdplatser runtom i världen.

Alla kurser, oavsett var de hålls, står under tillsyn av BASI Pilates och uppfyller BASI Pilates riktlinjer och rutiner.

Kursinnehåll & Krav

 Lärarledda studier

Sex Moduler, inklusive föreläsningar, analys av övningar och utförande och diskussion.

- I början av kursen får MTTC eleverna den aktuella BASIStudiehandboken och en arbetsbok som omfattar Pilates Mat Work och användning av redskap (Auxiliary).?

Egenstudier

Krävs efter varje modul. Många värdplatser arrangerar workshops (eller informella studietillfällen) med kursens instruktör eller assisterande instruktör för att granska och diskutera material.

Praktiskt Arbete

Mat Work klasser är viktiga och erbjuds till elevpriser vid de flesta värdstudior. Dessutom erbjuder de flesta värdstudior “öppen studiotid”, då eleverna kan öva på egen hand eller i grupp.

Observation

15 timmar vid värdstudion eller vid en studio godkänd av BASI Pilates Skandinavien. Dessa är det rekommenderade antalet timmar, de kan justeras beroende på elevens tidigare erfarenheter.

 Lärarpraktik

30 timmar vid värdstudion eller vid en studio godkänd av BASI Pilates Skandinavien. Dessa är det rekommenderade antalet timmar, de kan justeras beroende på elevens tidigare erfarenheter.

EXAMINATIONSKRAV

Ditt BASI Pilates certifikat kommer att utfärdas när samtliga BASI krav har uppfyllts. Dessa inkluderar tillfredsställande närvaro vid alla moduler, godkända resultat på alla obligatoriska prov, inlämning av kompletta timmar av observation, praktik och lärarpraktik.

KURSAVGIFT

Vårat mål är att göra BASI Pilates utbildningen tillgänglig för alla. Konkurrenskraftiga och bekväma betalningsmetoder är tillgängliga. Avgiften inkluderar föreläsningar, observation, elevundervisning, examinationer och textböcker.

Ring för information eller anmäl dig online vid

+49-89-83999468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Policy för observation vid undervisning och lärarpraktik för elever kan variera från plats till plats

*Avgifter kan variera från land till land beroende på valutakurser och lokala bestämmelser

 

Processen att bli en skicklig lärare är mycket individuell och BASI uppmuntrar varje individ att arbeta i sin egen takt. Målet är att utveckla spetskompetens hos varje person, oavsett hur lång tid det tar. Eleverna har möjlighet att göra om varje del av examinationsprocessen för att uppnå BASI Pilates önskade standard.