Pilates Utbildning Stockholm Sverige

BASI® Comprehensive Teacher Training Course (CTTC)


CTTC ger en grundlig och omfattande utbildning i Pilates som inkluderar studier av samtlig Pilates utrustning. Som ordet omfattande antyder är denna kurs INTE uppdelad i enskilda maskiner och flera olika nivåer, som många program är, det handlar om helheten.

 

Efter avslutad kurs kommer du vara kvalificerad för:

- Arbete i enlighet med principerna i Pilates och introducera dessa kunskaper till kunder och elever

- Utvärdera hållning och typer av hållning samt upptäcka posturala avvikelser

- Lösa problem och tillhandahålla effektiva övningar och träning för olika fysiska tillstånd

- Sammanställa omfattande och säkra Pilates program, anpassade till individuella behov

- Använda BASI® Block System för att framgångsrikt leda individuella och grupp klasser

- Analysera och förstå Pilates övningarna, grundat på anatomiska och biomekaniska principer

- Demonstrera på en hög nivå den omfattande repertoaren av klassiska Pilates övningar, samt ett brett utbud av de grundläggande BASI övningarna

- Använda hela utbudet av huvuddelen av Pilates utrustningen

- Modifiera och anpassa övningar enligt individens behov och mål

- Arbeta med specifika grupper och vara utrustad för att påbörja BASI avancerade kurser

Kurs Detaljer

Comprehensive Teacher Training Course undervisas av medlemmar i BASI Pilates fakulteten i värdstudios runtom i världen. Kurser pågår på flera plaster under året. Moduldelen av kursen hålls i allmänhet under en sexmånadersperiod och kräver ca 500 timmars studie, praktik, observation och lärarpraktik.

Alla kurser, oavsett var de hålls, sker under tillsyn av BASI Pilates och uppfyller BASI Pilates riktlinjer och rutiner.

Kursinnehåll & Krav

Lärarledda studier

Tolv moduler, inklusive föreläsningar, analys av övningar, praktik och diskussion.

- I början av kursen får CTTC eleverna den aktuella BASI Studiehandbok och fem arbetsböcker som omfattar Matta, Reformer; Auxiliary, Cadillac och Wunda Chair. Sex unika böcker med detaljerade beskrivningar av BASI Pilates System (totalt över 500 sidor).

Egenstudier

Krävs efter varje modul. Många värdplaster arrangerar workshops (eller informella studietillfällen) med kursens instruktör eller assisterande instruktör att granska och diskutera material.

Praktiskt Arbete

Praktiskt arbete består av egen praktik (utövande) av studenten. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, privata, halvprivata och grupplektioner, så väl som mattklasser. Detta arbete bör omfatta praktik på all utrustning och mattövningar som ingår i BASI CTTC. Kontrollera med BASI värden eller samarbetsstudion då många instruktörer erbjuder rabatterade klasser till nuvarande BASI elever. Dessutom erbjuder de flesta värdplatser “öppen studiotid”, då eleverna kan öva på egen hand eller i grupp.

Observation

Upp till 100 timmar vid värdplatsen eller en studio som godkänts av BASI Pilates Skandinavien. Dessa är det rekommenderade antalet timmar, de kan justeras baserat på elevens tidigare erfarenheter.

Lärarpraktik

Upp till 200 timmar vid värdstudion eller en studio som godkänts av BASI Pilates Skandinavien. Dessa är det rekommenderade antalet timmar, de kan justeras baserat på elevens tidigare erfarenheter.

EXAMINATIONS KRAV

Ditt BASI Pilates certifikat kommer att utfärdas när samtliga BASI krav har uppfyllts. Dessa inkluderar tillfredsställande närvaro vid alla moduler, godkända resultat på alla obligatoriska prov, inlämning och godkännande av din uppsats och kompletta timmar av observation, praktik och lärarpraktik.

Fördelar med BASI Comprehensive Teacher Training Course

Mer en att bara vara ett studieprogram är BASI CTTC en bestående grund för en karriär inom Pilates, med examinerade instruktörer kvalificerade att undervisa elever upp till avancerad nivåpå samtlig standard utrustning.

BASI Comprehensive Teachers Training Course är inte uppdelad i enskilda maskiner och flera olika nivåer, som många program är, det handlar om helheten. BASI anser att en lärare måste känna till allt.

En CTTC examinerad lärare har kunskap och kompetens både om att undervisa elever på alla nivåer och huvuddelen av utrustningen. Vi ger ingen delkvalifikationer för en delutbildning. Det kan låta hårt, men det upprätthåller en hög standard på vår utbildning och undviker feltolkningar. Det är aldrig någon fråga om vad en BASI utbildad lärare är, eller inte är, kvalificerad att undervisa.

 

KURSAVGIFT

Vårt mål att göra BASI utbildningen tillgänglig för alla. Konkurrenskraftiga och bekväma betalningsmetoder är tillgängliga. Avgiften omfattar föreläsningar, observation, lärarpraktik, examinationer och omfattande textböcker.

Ring för information eller anmäl dig online vid:

+49-89-83999469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Policy för observation vid undervisning och lärarpraktik för elever kan variera från plats till plats

*Avgifter kan variera från land till land beroende på valutakurser och lokala bestämmelser