BASI® offers workshop all over Europe

If you want to be updated on BASI® workshops in Scandinavia, you can follow us on Facebook.
Find us heir

 


 

3-day Workshop Mat Intensive in Copenhagen 

This Workshop is for all Pilates instructors and students as well as for everyone who is interested in the BASI Pilates Approach  

 

 

 

Modul 1: Princippet ‘Flow’ i Matwork

Flydende overgange fra én øvelse til den næste, koreografi og variationer af de enkelte øvelser er alfa og omega i Matwork. Det såkaldte ‘Flow’ er et af de ti principper fra Joseph Pilates og er derfor også i en BASI® Mat klasse! Opbygningen af en lektion efter BASI® bloksystemet er metodisk såvel som anatomisk en enorm hjælp, så timen får en klar struktur uden at den mister fleksibilitet og variation. Ved hjælp af dette ‘Flow’, kan koncentrationskurven holdes gennem hele timen og unødvendige pauser kan undgås. Ved hjælp af bloksystemet og klare overgange, kan underviseren føre store grupper med forskellige niveauer igennem en time, og samtidig give deltagerne den rigtige støtte og vejledning.

Endvidere kigger vi i dette kursus også nærmere på det tilbagevendende spørgsmål: Hvordan gennemfører jeg en begynder-time uden at stoppe mellem øvelserne?

Efter en kort teoretisk del, er dette kursus primært praksisorienteret og fælles udvikling af variationer og overgange.

 

Module 1: Achieving Flow in a Mat Class

Fluent transitions from one exercise to the other and the choreography/variations of individual exercises are the essentials of a mat class. Flow is one of the ten principles from Joseph Pilates and there for of a BASI Mat class. The structuring of a class according to the BASI Block System is a great support in terms of methodology and anatomy, gives the class a clear structure and at the same time maintaining flexibility.

With the aspect of flow concentration can be maintained throw the whole class unnecessary breaks can be avoided.

With a clear structure and clear transitions you can also guide larger groups and manage different levels to give each participant a secure and responsible guidance throw the class.

The challenge of guiding beginners throw class without breaks between the exercises will as well discussed and being practice after a short theory lecture. The workshop is mainly oriented to practice and develop variation and transitions.

Date: June 14th 2019 ( 12:00 - 19:00 incl. break)

Place: Copenhagen Pilates Studio, Peder Skrams Gade 5, st., DK - 1054 Copenhagen K

Lecturer: N.N.

Tuition: 1600,- DKK (all 3 days 4200,- DKK) 

10% Discount for BASI students in education

Application form:

Workshop application - click here!

 


Modul 2: Matwork med rekvisitter

De forskellige rekvisitter såsom Pilates Ring (Magic Circle), Foam roller, Pilates Bold, Toning Balls og Theraband bliver tilføjet til BASI® Pilates Matwork program som en hjælp. Brugen af små rekvisitter kan benyttes på forskellige niveauer både som hjælpemidler og til at øge sværhedsgraden. Hver lille rekvisit har sin egen kvalitet og kan dermed tilpasses forskellige behov og niveauer. Dagen begynder med en Matwork træning med en af rekvisitterne.

 

Module 2 Mat Class with Props

The different props such as the Magic Circle, Foam roller, Pilates balls, Toning balls and elastic bands can be included in a BASI® Pilates mat program. Props can be used on different levels- to make exercises easier or to increase the level of difficulty in a mat class. Each prop has its unique quality and offers abundant variations of approach for the several needs of the participants and level of the exercises. The day will start with a mat class with one of the props.

Date: June 15th 2019 (12:00 - 19:00 incl. break)

Place: Copenhagen Pilates Studio, Peder Skrams Gade 5, st., DK - 1054 Copenhagen K

Lecturer: N.N.

Tuition: 1600,- DKK (all 3 days 4200,- DKK) 

10% Discount for BASI students in education

Application form:

Workshop application - click here!

Information and Registration with application form under: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Modul 3: Undervisningsmetode - Verbal og taktil instruktion

Dette kursus fokuserer på en grundlæggende undervisningsmetode: vejledning også kaldt ‘cueing’. Cueing eller coaching betyder kommunikation, og er en integreret del af en god lektion. God kommunikation kræver skarpsindighed: Oplysningerne skal formidles, forstås og integreres inden for millisekunder for at opnå det ønskede resultat. God ‘cueing’ bør danne grundlag for enhver god lektion! I dette kursus henvises der direkte til Pilates-metoden. Vi vil primært fokusere på den verbale og taktile vejledning som kommunikationskanal og praktisere internt i gruppen. Først og fremmest kræver god ‘cueing’ erfaring.

 

Module 3 Teaching Methodology: Verbal and Tactile Cueing

This course focuses on one of the main teaching tools: Cueing

Cueing means communication and is an integrate part of a good session. Communication means skill/expertise: the information must be transferred, understood and integrated within milli seconds to achieve the goal. Good Cueing should be the base of each class.

In this course we related directly to the Pilates method we will mainly concentrate on verbal and tactile cueing and practice on and with each other. Because most then anything cueing needs experience.

Date: June 16th 2019 ( 09:00 - 16:00 incl. break)

Place: Copenhagen Pilates Studio, Peder Skrams Gade 5, st., DK - 1054 Copenhagen K

Lecturer: N.N.

Tuition: 1600,- DKK (all 3 days 4200,- DKK) 

10% Discount for BASI students in education

Application form:

Workshop application - click here!